Real estate
M&A

CSR och Nätverk


Vi arbetar med Corporate Social Responsibility (CSR) genom exempelvis pro bono-arbete och genom att stötta olika aktörer. Syftet är att bidra utifrån våra förutsättningar och samtidigt göra byrån till en attraktiv samarbetspartner och arbetsplats.

Enckell Advokatbyrå är en liten och nischad byrå som är beroende av ett bra nätverk med ledande experter inom olika områden. Genom olika aktiviteter och engagemang utvecklar vi hela tiden vårt nätverk, bygger långsiktiga relationer och stärker därigenom både kundnyttan och byråns verksamhet. Vi vet att tillgången till vårt nätverk innebär ett stort mervärde för många av våra kunder.

Som ett led i vårt CSR-arbete och i att etablera nätverk stöttar vi olika aktörer inom utbildning, näringsliv, välgörenhetsarbete och idrott och sponsrar eller engagerar oss på olika sätt i exempelvis UNICEF, Centrum för Fastighetsföretagande (cfff), Øresundsinstituttet, MFF och PGA Sweden National.

Byrån arbetar tillsammans med ett Advisory Board i syfte att agera effektivare i strategiska och kommersiella frågor och därigenom utveckla våra tjänster och stärka vår konkurrenskraft.

Kontakta oss

Enckell Advokatbyrå AB
Adress: Södergatan 28, 211 34 Malmö

Org.nr. 556909-1167
E-post: [javascript protected email address]
Tel: 076-031 55 59