Real estate
M&A

Företagsöverlåtelser


Med gedigen erfarenhet av företagsförvärv och verksamhetsöverlåtelser är vi rådgivare åt såväl köpare som säljare i kommersiella transaktioner. Vi biträder företag i hela transaktionsprocessen och tar gärna ett samordningsansvar i syfte att transaktionen ska genomföras på ett för kunden optimalt sätt.

Vi hjälper även företag och privatpersoner vid utköp, generationsskiften, investeringar och omstruktureringar.

Erfarenhetsmässigt vet vi att ju tidigare vi involveras i en förvärvs- eller försäljningsprocess desto större möjlighet har vi att bidra till en för alla parter lyckad transaktion. Vi diskuterar gärna förutsättningslöst hur vi kan hjälpa ett företag att planera och genomföra en transaktion på bästa sätt.

Kontakta oss

Enckell Advokatbyrå AB
Adress: Södergatan 28, 211 34 Malmö

Org.nr. 556909-1167
E-post: [javascript protected email address]
Tel: 076-031 55 59