Real estate
M&A

Personer


Johanna Stenmann, Advokat

E-post: johanna@enckelladvokatbyra.se
Tel: 070-595 80 67

Johanna arbetar med bolags- och fastighetsrättsliga frågor och har särskild inriktning mot kommersiell hyresrätt. Hon ger även rådgivning inom arbetsrättsliga frågor. Hon har lång erfarenhet av såväl företags- och fastighetsöverlåtelser som övriga fastighetstransaktioner och har uppdrag för såväl noterade koncerner som mindre familjeägda bolag. Johanna anlitas regelbundet som föredragshållare inom bolags- och fastighetsrättens område.

 • Bitr. jurist, Enckell Advokatbyrå 2016-
 • Bitr. jurist, Trägårdh Advokatbyrå 2010-2016
 • Bitr. jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå 2004-2010
 • Notarie, Malmö tingsrätt 2002-2004
 • Jur. kand., Lunds Universitet, 2002
Erik Brunsson, Advokat

E-post: erik@enckelladvokatbyra.se
Tel: 073-364 85 32

Erik arbetar huvudsakligen med processer och tvistelösning samt allmän bolags- och fastighetsrätt. Han har stor erfarenhet av fastighets- och bolagstransaktioner och företräder såväl stora som mindre familjeägda bolag i löpande ärenden och domstolsprocesser. Erik arbetar även med kommersiell hyres- och entreprenadrätt.

 • Bitr. jurist, Enckell Advokatbyrå 2019-
 • Bitr. jurist, Trägårdh Advokatbyrå AB 2015-2019
 • Bitr. jurist, Arena Advokatbyrå 2015
 • Bitr. jurist, Wistrand Advokatbyrå 2011-2015
 • Notarie, Ystads tingsrätt 2009-2011
 • Jur.kand., Lunds Universitet, 2009
 • Fil. Mag. Statsvetenskap, Lunds Universitet (2009) med studier bedrivna även vid Università degli studi di Bologna och Göteborgs Universitet
Thomas Enckell, Advokat

E-post: thomas@enckelladvokatbyra.se
Tel: 070-545 01 06

Thomas arbetar huvudsakligen med transaktionsrådgivning och bolags- och fastighetsrättsliga frågor. Han har gedigen erfarenhet av förvärv och försäljningar av fastigheter och bolag och har arbetat som rådgivare åt bland andra fastighetsbolag, byggföretag, fonder, institutioner, private equity- och riskkapitalaktörer, entreprenörer, träningsproduktutvecklare och idrottare. Thomas arbetar även med ägar- och styrelsefrågor och sitter i några bolagsstyrelser.

 • Grundare, Enckell Advokatbyrå, 2013-
 • Delägare, Trägårdh Advokatbyrå, 2010-2013
 • Delägare och bitr. jurist, Trägårdh och Falkenborn Advokatbyrå (Malmö), 2005-2010
 • Bitr. jurist, Linklaters Advokatbyrå (tid. Lagerlöf & Leman Advokatbyrå) (Stockholm), 2000-2005
 • Notarie, Stockholms tingsrätt, 1999-2000
 • Trainee, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå (Stockholm), 1998-1999
 • Jur. kand., Lunds Universitet, 1998
Petra Ranger, Bitr. jurist

E-post: petra@enckelladvokatbyra.se
Tel: 0733-440533

Petra är ansvarig för byråns verksamhet inom compliance och arbetar huvudsakligen med compliancefrågor såsom intern styrning och kontroll, upprättande och granskning av allehanda policies och andra styrdokument, GDPR, åtgärder mot penningtvätt, mutor och korruption, intressekonflikter, uppförandekoder och visselblåsning.

Petra har mångårig och bred erfarenhet av arbete som compliance officer och från bank.

 • Bitr. jurist, Enckell Advokatbyrå, 2021 -
 • Compliance Officer, Norama Alternative Investments AB, 2017 – 2021
 • Compliance Officer, Amenea AB, 2015 – 2017
 • Företagsrådgivare/Bankjurist, Sparbanken Öresund, 1999 – 2015
 • Certifierad Compliance Officer, Företagsuniversitetet/ Compliance Forum, 2019
 • Swedsec certifierad rådgivare, 2014
 • Jur. kand. Lunds universitet, 1998
Susanne Bengtsson, Office Manager

E-post: susanne@enckelladvokatbyra.se
Tel: 076-031 55 59
Kontakta oss

Enckell Advokatbyrå AB
Adress: Södergatan 28, 211 34 Malmö

Org.nr. 556909-1167
E-post: [javascript protected email address]
Tel: 076-031 55 59