Real estate
M&A

Fastighet och Bolagsrätt


Vi biträder fastighetsägare och andra aktörer på marknaden med löpande rådgivning i olika fastighetsrelaterade frågor såsom exploateringar, entreprenader, fastighetsbildningar, ombildningar, bolagiseringar, nyttjanderätter och plan- och byggprocesser.

Vår verksamhet inom bolags- och associationsrätt omfattar ärenden som nyetableringar, omstruktureringar, ägar- och styrelsefrågor och nyemissioner samt upprättande av bolagsrättslig dokumentation och aktieägaravtal.

Byråns medarbetare har regelbundet uppdrag som föreläsare inom dessa rättsområden.

Kontakta oss

Enckell Advokatbyrå AB
Adress: Södergatan 28, 211 34 Malmö

Org.nr. 556909-1167
E-post: [javascript protected email address]
Tel: 070 - 545 01 06