Real estate
M&A

Idrott


Vi integrerar på olika sätt träning och friskvård i vår verksamhet och gärna i relationerna med våra klienter och samarbetspartners. Vi har ett stort engagemang inom idrott och träning och arbetar dessutom gärna med företag, föreningar, klubbar och personer som på olika sätt är verksamma inom dessa områden.

Byrån lämnar idrottsrelaterad rådgivning vilket framförallt innefattar hantering av legala frågor rörande föreningars, klubbars och andra aktörers löpande verksamhet och fastighets- och associationsrättsliga frågor i samband med överlåtelser, nyttjande och utveckling av mark och byggnader. I dessa frågor arbetar vi i nära samarbete med olika fastighetsutvecklare och arkitekter.

Vi arrangerar bland annat den årliga företagsgolftävlingen REAL ESTATE INVITATIONAL, konferens- och golfresor samt regelbunden nätverkstennis. Ni som är intresserade av att veta mer om vilka nätverksaktiviteter vi arrangerar inom sport och träning är välkomna att kontakta oss.

Kontakta oss

Enckell Advokatbyrå AB
Adress: Södergatan 28, 211 34 Malmö

Org.nr. 556909-1167
E-post: [javascript protected email address]
Tel: 070 - 545 01 06